Privacybeleid en cookies

 

Diertotaal Utopia Cookies

Terugbetalingsbeleid:

 1. Terugbetaling
  binnen 14 dagen Klanten hebben het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de aankoop te annuleren en het product terug te sturen voor een terugbetaling. Dit geldt uitsluitend voor ongeopende en onbeschadigde producten in de originele verpakking.

 2. Verzendkosten
  De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

 3. Verwerking van terugbetaling:
  De terugbetaling zal binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending worden verwerkt.

 4. Uitzonderingen
  Op maat gemaakte producten, speciale bestellingen en producten die speciaal voor de klant zijn besteld, kunnen niet geretourneerd worden.

 5. Klachten
  Indien een product defect is of niet aan de verwachtingen voldoet, dient de klant dit binnen 14 dagen na levering te melden bij Diertotaal Utopia. Diertotaal Utopia zal dan een oplossing zoeken, zoals een vervanging of terugbetaling.

 6. Contact
  Voor vragen over deze terugbetalingsbeleid of voor het indienen van een terugbetalingsverzoek kunt u contact opnemen met Diertotaal Utopia via info@diertotaalutopia.nl

 

Privacyregels Diertotaal Utopia:

 1. Verwerking van persoonsgegevens
  Diertotaal Utopia verwerkt persoonsgegevens van haar klanten voor de uitvoering van haar diensten en om de klanten op de hoogte te houden van relevante producten en diensten. Diertotaal Utopia verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

 2. Recht op inzage, correctie en verwijdering
  Klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kunnen zij een verzoek indienen bij Diertotaal Utopia.

 3. Beveiliging van persoonsgegevens
  Diertotaal Utopia neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

 4. Verstrekking aan derden
  Diertotaal Utopia verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening of indien dit wettelijk verplicht is.

 5. Cookiemelding en verwerking
  Diertotaal Utopia maakt gebruik van cookies op haar website. Klanten worden hierover geïnformeerd en geven hier toestemming voor bij het bezoeken van de website.

 6. Retentie en verwijdering
  Diertotaal Utopia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld, tenzij hiervoor wettelijke bewaartermijnen gelden.

 7. Klachten
  Klanten die van mening zijn dat Diertotaal Utopia niet voldoet aan de regels van de AVG, kunnen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 8. Contact
  Voor vragen over deze privacyregels of voor verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Diertotaal Utopia via info@diertotaalutopia.nl

 

Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de webshop en de consument.

 2. Aanbod
  Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 3. Overeenkomst
  Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 4. Prijzen
  De in de webshop genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Eventuele bezorgkosten worden apart vermeld.

 5. Levering
  Indien een artikel op voorraad is, wordt deze binnen 3-5 werkdagen geleverd. Indien een artikel niet op voorraad is, wordt u daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien een langere levertijd niet wenselijk is kunnen wij uw betaling retourneren.

 6. Betaling
  Betaling kan plaatsvinden via iDEAL, VISA creditcard, Google Pay en Apple Pay

 7. Retourneren
  Consumenten hebben het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product het product te retourneren, zonder opgave van reden. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de consument.

 8. Klachten
  Klachten over de geleverde producten of diensten dienen binnen 14 dagen na levering per e-mail aan ons te worden doorgegeven. Ons e-mail adres is info@diertotaalutopia.nl

 9. Aansprakelijkheid
  De webshop is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst, mits deze tekortkoming toe te rekenen is aan de webshop.

 10. Geschillen
  Op overeenkomsten tussen de webshop en de consument is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Verzendbeleid

 1. Levertijd
  Diertotaal Utopia streeft ernaar om bestellingen binnen 3-5 werkdagen te verzenden, indien het product op voorraad is. Indien een product niet op voorraad is, zal de levertijd duidelijk vermeld worden in de webshop.

 2. Verzendkosten
  Diertotaal Utopia hanteert een vast tarief voor verzending binnen Nederland. Voor verzending naar andere landen gelden andere tarieven. De verzendkosten worden duidelijk weergegeven tijdens het bestelproces.

 3. Track & Trace
  Diertotaal Utopia stuurt de klant een Track & Trace code zodra de bestelling is verzonden, zodat de klant de status van de verzending kan volgen.

 4. Bezorging
  Diertotaal Utopia verzendt bestellingen via een verzenddienst. De bestelling zal worden afgeleverd op het door de klant opgegeven afleveradres.

 5. Aflevering
  Indien de klant niet aanwezig is bij aflevering, zal de verzenddienst een bericht achterlaten met instructies voor een tweede afleverpoging of het ophalen van de bestelling bij een afhaallocatie.

 6. Verantwoordelijkheid
  Diertotaal Utopia is verantwoordelijk voor de bestelling tot het moment van aflevering aan de verzenddienst. Daarna is de verzenddienst verantwoordelijk voor de aflevering van de bestelling.

 7. Contact
  Voor vragen over deze verzendbeleid of voor hulp bij het volgen van een bestelling kunt u contact opnemen met Diertotaal Utopia via info@diertotaalutopia.nl

Contactgegevens:

Diertotaal Utopia

t.a.v. Peter de Klerck

Lekkenburg 49
2804 XB Gouda
Telefoon (0182) 53 52 43
info@diertotaalutopia.nl